Seminář: Nový občanský zákoník

Dne 27. března se studenti druhého ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost účastnili semináře k vybraným problémům  z nového občanského zákoníku. Každý z účastníků zpracoval nějaký institut občanského práva, nejdříve ve formě seminární práce a poté jej představil svým spolužákům formou Power-Pointové prezentace s průvodním komentářem. 

Některá témata byla velmi zajímavá, např. změna zvířete z věci na smysly nadaného tvora, ochrana integrity osobnosti, nebo vysvětlení rozdílu mezi promlčením a prekluzí. Hodnocení úrovně jednotlivých prezentací provedla komise ve složení zástupce ředitele pro oblast teorie Mgr. Roman Brož a třídní učitel Mgr. Milan Ritschel. Přestože hodnocení členů komise bylo velmi kritické, byly na semináři představeny práce, které si zasloužily to nejlepší hodnocení.