Seznamovací pobyt 2015

Dne 29. srpna se v areálu Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve Šluknově sešlo 28 nových studentů oboru Bezpečnostně právní činnost. Po 12-té hodině jsme v maskáčích nastoupili před našeho nového třídního učitele, s kterým jsme po krátkém proslovu vyrazili na menší prohlídku města Šluknov. Po pěším přesunu do Nových Křečan jsme se ubytovali v chatkách. V průběhu odpoledne jsme se naučili pracovat s buzolou, přičemž tuto znalost jsme následně využili při letním biatlonu, kterého se zúčastnili všichni nováčci. V průběhu sobotního večera proběhlo přivítání od garanta oboru a vedení školy. Zároveň nám při této příležitosti byla předána oborová trička.

Druhý den seznamovacího pobytu jsme zahájili rozcvičkou, po které následovala snídaně a výlet na Vlčí horu. V průběhu výletu jsme se učili orientovat v terénu a vázat uzle. Po návratu jsme si začali nacvičovat vystoupení k večernímu táborovému ohni.
V našem třídním vystoupení někteří z nás předvedli základní cviky z juda, tancování makarény a karetní trik doprovázený tleskáním jednou rukou. Po našem vystoupení a vystoupení studentů oboru Lesnictví a Sociální činnost následovalo opékání buřtů.

Po setmění naše třída vyrazila na stezku odvahy. Chodili jsme po jednom, kdy naším cílem bylo se co nejtajněji dostat k nedalekému posedu. Po vyhodnocení jsme se vrátili a kolem půlnoci šli spát.

Třetí den pobytu, v pondělí 31.srpna ráno, jsme vynechali rozcvičku, abychom měli dostatek sil na soutěž zvanou Zelená stezka. Šlo o závod, při kterém jsme jako jednotlivci na stanovištích plnili různé disciplíny. Stříleli jsme ze vzduchovky, zatloukali hřebíky, poznávali stromy, hráli kimovku a házeli granátem, vše za přemísťování během mezi stanovišti.

Po ukončení závodu proběhlo jeho slavnostní vyhodnocení, kdy všechna tři první místa v kategorii dívek získaly dívky z naší třídy. V chlapecké kategorii jsme získali 2. místo. Následně proběhlo pasování studentů všech tří studijních oborů. Z rukou ředitele byly za právoplatné studenty školy pasování studenti oboru BPČ puškou, studenti z oboru Lesnictví mečem a studenti z oboru Sociální činnost vařečkou. Po této slavnostní události jsme se přesunuli pěšky zpět do školy, kde si nás převzali rodiče.
 

Více fotografií ZDE