Silový trojboj 2013

Dne 24. dubna uspořádali studenti prvního ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost sportovní soutěž  „Silový trojboj aneb měření sil mezi žáky školy“.

Soutěžilo se ve třech dílčích disciplínách: kliky, shyby a leh–sed. Výsledky se pak započítávaly jak jednotlivcům, tak i družstvům jednotlivých tříd. Na prvním místě v soutěži družstev skončilo družstvo třídy 1.BP s celkovým počtem bodů 149, na druhém místě se shodným počtem bodů 149 se umístilo smíšené družstvo žáků tříd 3.E a 4.E, právě skutečnost zastoupení dvou tříd je podle pravidel soutěže posunula až na druhou příčku, na třetím místě se umístilo družstvo třídy 3. LM.  Podrobnější výsledky jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Sportu zdar.

Družstvo kliky shyby leh-sed celkem
3.LM - - - 97 bodů
Hampl 25 - -  
Bažo - 10 -  
Liška - - 62  
1.BP - - - 149 bodů
Tran 50 - -  
Pokus - 17 -  
Pečený L. - - 82  
2.LM - - - 91 bodů
Louda 24 - -  
Pešava - 10 -  
Hloušek - - 57  
4.E - - - 149 bodů
Kočí 30 - -  
Šafr - 12 -  
Spyrka - - 107  
2.PS - - - 80 bodů
Bažo J. 38 - -  
Poncer  - 0 -  
Mikula - - 42  
Družstvo Pořadí
1.BP 1. místo
4.E 2. místo
3.LM 3. místo
2.L 4. místo
2.PS 5. místo