Silový trojboj 2014

Dne 23. května se již tradičně odehrál silový trojboj žáků SLŠ a SOS Šluknov. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech, kde každý jednotlivec měl přidělenou disciplínu. To byly shyby, kliky a sed-lehy. Soutěžili jak dívky tak i chlapci a v každé kategorii se objevovali velmi skvělé a vyrovnané výkony.     

Rozdíly byli minimální a rozhodující faktor byla silná vůle a odhodlání. Výsledek konečného umístění byl napínavý a dopadl následovně. Atmosféra celého trojboje byla skvělá v duchu fairplay a těšíme se na další ročník.

 

TŘÍDA DRUŽSTVO KLIKY LEH-SED SHYBY POŘADÍ
2.BP Tran
Semerád
Pokus

67
 
93 23 1.
1.BP Richter
Osička
Chmelenský
51 99 21 2.
1.L Tichý
Manina
Škoda
40 71 9 3.
2.L Linet
Štovíčková
Němec
63 92 17 4.
TŘÍDA DRUŽSTVO KLIKY LEH-SED SHYBY POŘADÍ
1.BP Rozumová
Farská
Vepřeková
49 75 4 1.
2.BP Titzlová
Bišická
Pekárková
48 56 1 2.
1.SO Adiová
Nehasilová
Pešava
34 60 15 3.