Slavnostní vyřazení prvních absolventů

Slavnostní vyřazení historicky prvních absolventů oboru Bezpečnostně právní činnost.

Dne 3. června se v reprezentačních prostorách kulturního domu ve Šluknově uskutečnilo předávání maturitních vysvědčení úspěšným studentům oboru Bezpečnostně právní činnost, kteří složili zkoušku z dospělosti. Průběh tohoto slavnostního aktu moderoval ředitel Mgr. Bc. Rudolf Sochor za přítomností starostky města Šluknova Mgr. Evy Džumanové a zástupkyně Policie ČR, Územního odboru Děčín npor. Ing. Bc. Jany Musilové. 

Součástí tohoto slavnostního aktu bylo i poděkování všem učitelům, které žáci 4 roky úspěšně trápili. Všem úspěšným přejeme šťastné vykročení do života a to jak v jejich prvním zaměstnání, tak v případném dalším studiu. Více opět napoví naše foto. 

Více fotografií ZDE