Soutěž v první pomoci mezi obory BPČ

Dne 8. dubna  se na Střední zdravotnické škole v Praze - Ruské ulici konala celorepubliková soutěž škol zprostředkující vzdělání v oboru Bezpečnostně právní činnost v poskytování první pomoci. Z 23 škol v ČR, které mají oprávnění toto vzdělání poskytovat, se zúčastnilo 13 škol. "Šesté místo, skvělé místo." Z pěti družstev škol umístěných před námi byla tři se vzdělávacím zaměřením na zdravovědu. Právě z tohoto důvodu si umístění našeho družstva ve složení Kristýna Titzlová (3.BP, velitel družstva), Dominik Dreveniak (2.BP) a Petr Máj (1.BP) velmi cením. Velmi dobrá reprezentace naší školy a především účast na téměř všech oborových soutěžích zvyšuje neustále prestiž naší školy.

Mé poděkování patří také paní Janě Hozákové a panu Františku Turkovi z Kurzů první pomoci, kteří naše žáky pro tuto soutěž připravili po odborné stránce. Velmi děkujeme. 

Více fotografií ZDE