Spolupráce naší školy s Policií České republiky

Dne 15. listopadu probíhalo na naší škole každoroční hodnocení spolupráce školy s Policií České republiky Územním odborem Děčín. Za školu vedli jednání ředitel školy Mgr. et Bc. Rudolf Sochor s garantem oboru Mgr. Milanem Ritschelem a za Policii vedoucí Územního odboru Děčín plk. JUDr. Alice Kopecká se svým náměstkem plk. Ing. Pavlem Pechym. 

Součástí zmíněného jednání byla i beseda zástupců policie se studenty čtvrtého ročníku, kteří se informovali na současné požadavky pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie.