TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS V NĚMECKU

Úvodní fotka nic moc, přesto čtěte dále. Nebo snad právě proto...

Dnešní ráno v 5:45 hodin. Silně pršelo a my se scházeli na náměstí ve Šluknově k odvozu na taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému v Německu. Nikdo o nás nevěděl, nikdo nic netušil. Přesně podle scénáře se v 7:50 hodin v rekreační horské chatě na německé straně Luže ozvala silná detonace po výbuchu plynových bomb. Po zdařilé noční párty 37 českých občanů se ti, kterým se podařilo dostat ze závalu, snaží dostat do níže položené oblasti. Nepřístupný rozmáčený lesní terén, značné převýšení, které později vyzkouší odolnost lidí i techniky.

V 7:56 hodin se v blízkém okolí a následně v celém okrese Görlitz rozeznívají sirény, které jsou slyšitelné i nám figurantům. Začínáme... Už dávno jsme na místě... Úkolem 37 českých figurantů, z nichž 15 jsou studenti našeho oboru, bylo po instruktáži a tajném převozu v Německu, imitovat předem určená zranění tak, aby záměrně došlo k přetížení složek záchranného systému. 3 nejvýše postavení vedoucí měli o naší přítomnosti ponětí, nikdo jiný...

Nákladním vozidlem technických služeb jsme byli převezeni na strategická horská místa. Zima, téměř neustálý déšť, všudypřítomné vlhko, mlha. Skvělé počasí na prověření funkčnosti systémů, což se podařilo. Hledali nás, později i se speciálním psem, ošetřovali a my hráli divadlo. Asi jsme jim trochu "zhroutili" systém, protože především jazyková bariéra, náročný a rozlehlý horský terén, jim dali pěkně zabrat. Na některé figuranty bylo občas zapotřebí i 5 dospělých chlapů a to nejenom na vynesení "bezvládných těl" z terénu.

K úctě všem dobrovolným i profesionálním hasičům, záchranářům a podpůrným logistickým týmům v celkovém počtu téměř 250 nasazených je nutné uvést, že někteří z dobrovolných hasičů ráno ve 4 hodiny končili hasební práce na velkém požáru a již v 8 hodin vyjížděli "za námi".

Co však musím v závěru svého článku udělat, je omluvit se všem zúčastněným. Mám málo fotografií. Byl jsem pozorovatel, který do ničeho nezasahoval. Fotil jsem většinou pouze z cesty a ty, které jsem zastihl dříve, než je odvedli, odnesli, přenesli, odvezli. Také z důvodu deště a mlhy s viditelností do 50 m, se mi většina fotek nepovedla. Pro fotografa počasí tzv. "naprd". Pro záchranáře, kteří nacvičují zásah, ideální. Co dodat pod zkratkou PS...

PS: V jednom okamžiku se mi asi u 30 přítomných hasičů podařilo vyvolat zděšení poté, co se snažili u mne "vyškemrat" počty zraněných osob poschovávaných po lese. Hasiči byli mokří a unavení po téměř 4 hodinové práci v terénu v kompletní výstroji. Když se mne ptali, kolik lidí je ještě v lese schováno a odkud jsme, představil jsem jim zaměření našeho oboru a počty neprozradil. V té době již vyhledávali výlučně naše studenty. Když jsem jim však řekl, že studenti budou hrát své role i za tohoto počasí do konce, tedy dokud je buď nenajdou, nebo dokud je neodvoláme česky, tak jak bylo dopředu domluveno, vyloudilo mi jejich zděšení nad možností dalšího trmácení v terénu na tváři úsměv. Dohledávání v terénu i za pomoci speciálně vycvičeného psa v naší oblasti však již bylo negativní, neboť v té době byla již většina mých poschovávaných "zraněných" zachráněna... Uff, i mně se ulevilo...

Děkujeme vedení Českého Červeného kříže ze Šluknova za přizvání k akci.

Více fotografií ZDE