Vězeňská služba ČR

Ve středu 6. dubna se osm studentů našeho oboru zúčastnilo exkurze ve věznici Stráž pod Ralskem. Po úvodním slovu zástupce ředitele věznice k činnosti Vězeňské služby ČR (dále VS ČR), náplní práce jednotlivých příslušníků a prohlídce prostor věznice pod vedením vedoucího Oddělení výkonu trestu, jsme byli přijati pracovníky personálního oddělení. Těmito pracovníky nám byly vysvětleny podmínky přijetí k VS ČR, informace k základnímu odbornému studiu a kariérnímu řádu, včetně výhod i nevýhod výkonu tohoto zaměstnání.

V závěru naší exkurze pro nás byl připraven program na bývalém vojenském letišti v Mimoni, kde nám příslušníci eskortní skupiny Věznice Stráž p. Ralskem a příslušníci Stálé pořádkové jednotky Policie ČR z České Lípy předvedli postupy zacházení s odsouzenými při eskortě nebezpečného pachatele a simulované zákroky v případě přepadení kolony eskortních vozidel na veřejné komunikaci a při eskortě nebezpečného pachatele do zdravotnického zařízení. Střílelo se ze samopalů a házely se zásahové výbušky. Užili jsme si to.

Bohužel, fotek moc nemáme. Z taktických důvodů je fotografování objektů VS ČR, včetně nácviků, zakázáno.