Záchranná služba a hasičský záchranný sbor Děčín

Dne 6. října se vydali studenti druhého ročníku do Děčína, aby v rámci odborné praxe navštívili výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a požární stanici Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Na oboru pracovištích jim byla předvedena používaná technika, způsoby zásahů a zázemí pracovníků. 

Velkým překvapením pro ně byla možnost vyzkoušet si skluz využívaný pro zkrácení času při vyhlášení výjezdu, kterou si sjeli z horního patra do přízemí všichni. Po exkurzích  se přesunuli do děčínského bazénu, kde čekali potápěči. Ti jim ukázali, jak vytáhnout z vody tonoucí osobu a také potápění s dýchacím přístrojem. Přínosem takovéto praxe je získání nových poznatků a také mnoho společných zážitků.